• Ieder kind een Parel in Zijn Hand

  • Een schatkist vol talenten

  • Schitterend onderwijs

Welkom bij de Parel

GBS de Parel staat in Kloosterveen, een nieuwbouwwijk in Assen. Op 1 oktober 2016 volgden 222 leerlingen onderwijs op de Parel. Deze kinderen komen grotendeels uit Kloosterveen. Ongeveer een derde deel komt uit dorpen om Kloosterveen heen, zoals Smilde, Bovensmilde en Huis ter Heide.

Er wordt lesgegeven in negen groepen, door gedreven leerkrachten met ondersteuning van enthousiaste onderwijsassistenten. De school kenmerkt zich door kwalitatief goed onderwijs, goede instructievaardigheden bij de leerkrachten, gebruik van moderne methodes, aandacht voor de opbrengsten én voor het kind als individu. Daarnaast is er speciale aandacht voor de leesvaardigheid, de cultuureducatie, en voor begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. Tenslotte wordt er Engels gegeven in groep 1-8.

Sinds juli 2017 is de school Daltonschool. Dat houdt in dat op de Parel kinderen leren om in samenwerking te leren, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en zelfstandig te werken.

De Parel staat open voor alle ouders die hun kinderen bijbelgetrouw onderwijs willen bieden dat in lijn is met de opvoeding thuis. We gaan daarover graag in gesprek.

Wanneer u meer wilt weten neem dan contact op met de directeur van de school: Eelke Horinga

 

Facebook logo 

Kijk ook eens op de facebook pagina van de school