skip to Main Content

Ons onderwijs

Kinderen mogen als kind van God hun plek in de maatschappij innemen. Ze leren en oefenen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen voor het werk dat ze moeten doen. Ze leren om samen te werken met de mensen om hen heen. Te zorgen dat het werk effectief is. Ze kunnen dit zelfstandig en kunnen terugkijken op het werk dat ze gedaan hebben en hoe ze dit gedaan hebben. Om dit te oefenen werken de leerlingen met een weekplan waarbij zij zelf de lesstof van de week kunnen inplannen en keuzes kunnen maken in de hulp die zij nodig denken te hebben bij het leren.

Het Dalton onderwijs kent vijf pijlers:

Dit betekent voor ons dat wij de leerlingen willen leren op het gebied van

  1. Verantwoordelijkheid
  2. Samenwerking
  3. Effectiviteit
  4. Zelfstandigheid
  5. Reflectie

Ons onderwijs is vorm gegeven rond deze pijlers. Vanaf groep 1 mogen de leerlingen leren om keuzes te maken in wanneer en met wie zij de lesstof maken.

Wij helpen de leerlingen in hun gedrag met hulp van de Kanjertraining. Hierbij leren de kinderen wat hun gedrag voor effect heeft op anderen en hoe zij het gedrag kunnen veranderen.

Omdat kinderen vaak heel goed kunnen verwoorden wat zij nodig hebben en graag willen leren wordt er jaarlijks met alle kinderen kind gesprekken gevoerd. Ook is er een leerlingenraad die maandelijks een gesprek heeft met de directeur over alles wat de kinderen bezig houdt.

ons onderwijs
ons onderwijs 2
Back To Top